send link to app

Bo sin språk-app


4.6 ( 3856 ratings )
Onderwijs
Developer: Smart learning by MASE
8.99 USD

Bo sin språk-app er utviklet for å nå alle som har et ønske om å forbedre språket sitt, og er utviklet av en logoped.

Det er viktig med hyppige treningsekvenser for å få til automatisering av språklydene, denne nødvendige mengdetreningen ønsker vi å gjøre motiverende. Vi ønsker å nå flest mulig, slik at alle som trenger språklyd trening kan få muligheten uten ventetid, eller bor på steder som ikke har denne kompetansen. Bo sin språk-app er ikke en erstatning for fagpersonell som logopeder, audiologer eller lærere, men et supplement.

Øvelsene er enkle og vi vil nå de som ønsker å jobbe med:

* Enkel lyd trening som for eksempel R, T, P
* Artikulasjon av ord og større ordforråd
* Lytting på lyder for dren barn, de med cochleaimplantat, for de med hørselstap og de med høreapparat
* Språkskadete etter ulykke eller sykdom som slag, Parkinson
* Dyslektikere
* Sammensatte lærevansker (eks ADHD, Autisme og Asberger)
* Funksjonshemmede, multifunksjonshemmede
* Leppe- kjeve- ganespaltede
* Tospråklige
* Generell språkutvikling i forhold til å øke ordforrådet, grammatikk og uttale på en gøy måte – i prinsippet alle barn i småskole og barnehage

Bo sin språk-app rettet for de mellom 3-16 år, men innholdet kan brukes av alle barn og voksne som har enkel eller kompleks språkproblematikk.